O Przedszkolu Smoczek

-

Przedszkole w Chwaszczynie ma długoletnią tradycję. Od 2000 roku jest placówką niepubliczną.

Placówka czynna jest cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Przedszkole jest trzy-oddziałowe – w budynku znajdują się trzy sale zajęć, wyposażone w obszerne łazienki i szatnie. Ponadto jedna sala wyposażona jest w sprzęt sportowy.

Dzieci mają do swojej dyspozycji duży ogródek przedszkolny, wyposażony w certyfikowany sprzęt do zabawy.

W czasie codziennych zajęć odbywają się zajęcia dydaktyczne i inspirowane przez nauczycielki oraz zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym i integracyjnym, w zależności od potrzeb wychowanków. Przedszkole zapewnia również zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dydaktyczne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry.

Pracę z dziećmi prowadzimy różnorodnymi metodami:

  • M. Montessorii,
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
  • Metoda Klanzy,
  • Metoda R. Labana,
  • Metoda C. Orffa,
  • Metoda Opowieści Ruchowej J.C. Thulina.

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE:

– Zajęcia taneczne
– Język angielski
– Gimnastyka i Rytmikę
– Profilaktyka logopedyczna (dodatkowo płatna)
– Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci
– Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych form ekspresji twórczej, w tym sensoplastyka
– Różnorodne programy edukacyjne
– Muzykoterapia i Bajkoterapia, w tym czytanie na dywanie
– Zajęcia z religii
– Zabawa w teatr
– Karate (dodatkowo płatne)
– Tańce (dodatkowo płatne)
– Inżynieria z LEGO (dodatkowo płatne)
– Zajęcia chemiczne (dodatkowo płatne)
– program rozwoju dla Dzieci ze (Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju wg umowy z poradnią)

WYCIECZKI I ATRAKCJE:

– Spotkania teatralne – przedstawienia wystawiane przez  zawodowych aktorów.
– Spotkania z ciekawymi ludżmi – Strażak, Policjant, Dentysta itd.
– Ciekawe wycieczki – Zoo, Akwarium, Łeba Park Dinozaurów, Fokarium na Helu, Rejs Statkiem itp.
– Spotkania rodzinne – Wigilia przedszkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.
– Karnawałowy bal przebierańców, Dzień Dziecka.