Rekrutacja

-

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

W ramach czesnego Przedszkole zapewnia dziecku uczestnictwo w następujących zajęciach ponadprogramowych:

 1. język angielski,
 2. rytmika,
 3. sensoplastyka,
 4. gimnastyka,
 5. zajęcia kreatywne,
 6. bajkoterapia/ zajęcia literaturowe,
 7. religia – w grupie najstarszej,
 8. przedstawienia teatralne, programy artystyczne,
 9. imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki.

Opłaty na rok oświatowy 2024/2025 wynoszą:

 • Opłata wpisowa: 500 zł – płatna co roku w dniu podpisania umowy lub aneksu zatwierdzającego opłaty na przyszły rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy. Opłata pokrywa koszt podręczników oraz ubezpieczenia dziecka.
 • Czesne miesięczne: Przedszkole: 950 zł., Klub Dziecięcy: 1300 zł.
 • Stawka żywieniowa  – wysokość 20 zł/ dzień.
 • Wyprawka plastyczna – płatna dwa razy w roku szkolnym we wrześniu i marcu: 150 zł.
 • Rabat dla rodzeństwa !!!!! w przypadku, gdy do Przedszkola/Klubu Dziecięcego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za czesne drugiego z dzieci ulega obniżeniu o 10%, trzeciego i kolejnego dziecka o 20%. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki i/lub opiekunki z odpowiednim przygotowaniem.

PLECAK PRZEDSZKOLAKA

Dzieci, tak jak i dorośli, lubią mieć przy sobie swoje ulubione rzeczy. Dlatego warto wyposażyć przedszkolaczka w pierwszy plecak! Żeby dziecko miało wszystko, czego potrzebuje,  w plecaczku powinny się znaleźć:

Uprzejmie informujemy, że listy dzieci przyjętych do przedszkola i klubu dziecięcego będą dostępne wyłącznie na terenie przedszkola w wyznaczonym miejscu lub telefonicznie.

Informujemy, że wszystkie informacje nt. przetwarzanych danych osobowych i celu ich przetwarzania, administratora danych oraz wyrażonych zgód są dostępne u dyrekcji i nauczycielek Przedszkola i Klubu Dziecięcego.