Oferta

-

Czesne obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach 6:00 – 17:00 oraz zajęcia dodatkowe:

 1. język angielski,
 2. rytmika,
 3. sensoplastyka,
 4. gimnastyka,
 5. zajęcia kreatywne,
 6. bajkoterapia/ zajęcia literaturowe,
 7. religia – w grupie najstarszej,
 8. przedstawienia teatralne, programy artystyczne.
 9. imprezy okolicznościowe, uroczystości odbywające się na terenie placówki,

Każdą grupą opiekują się dwie nauczycielki i/lub opiekunki z odpowiednim przygotowaniem.

Zajęcia dodatkowo płatne (piłka nożna, karate, taniec, zajęcia chemiczne) oraz wycieczki dodatkowe zainicjowane przez rodziców są doliczone do rachunku.

Miesięczne opłaty na rok szkolny 2022/2023:

WYŻYWIENIE DOLICZANE JEST DODATKOWO DO CZESNEGO:
14 zł/ osobodzień – miesięczna kwota wyżywienia stanowi iloczyn stawki dziennej oraz dni roboczych w danym miesiącu, np. jeśli w miesiącu jest 20 dni roboczych, to stawka wyżywienia wyniesie 280 zł.

W przypadku, gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20% na drugie dziecko i 30% kolejne dziecko. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

Mieszkańcy Gminy Żukowo mogą ubiegać się o bon opiekuńczy dla dzieci żłobkowych. W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona do opłaty przedszkolnej (bez możliwości ubiegania się o bon opiekuńczy).

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice mogą otrzymać dodatkowe 400 zł miesięcznie na wydatki związane z opłaceniem pobytu pociechy w klubie dziecięcym w ramach rządowego programu 400+.

Opłaty należy uiszczać do 10-go bieżącego miesiąca na konto:

PRZEDSZKOLE: Bank Pekao SA V oddział Gdańsk, nr rachunku:
46 1240 2920 1111 0000 4499 6839

KLUB DZIECIĘCY: Bank Pekao SA, Jelenia Góra, nr rachunku:
81 1240 1301 1111 0010 6284 4643                                                              

  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1. Opłata wpisowa: 400 zł – płatna co roku w dniu podpisania umowy lub aneksu zatwierdzającego opłaty na przyszły rok szkolny. Opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.
 2. Czesne miesięczne: Przedszkole: 790 zł., Klub Dziecięcy: 1000 zł.
 3. Stawka żywieniowa  – wysokość 16 zł/ dzień. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłaty za wyżywienie w przypadku zmiany kwoty wyżywienia dostarczanego przez firmę caterinngową.
 4. Wyprawka plastyczna – płatna dwa razy w roku szkolnym we wrześniu i marcu: 120 zł.
 5. Rabat dla rodzeństwa – w przypadku, gdy do Przedszkola/Klubu Dziecięcego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata za czesne drugiego z dzieci ulega obniżeniu o 10%, trzeciego i kolejnego dziecka o 20%. Upustu udziela się od najniższego czesnego.

                                       

Dzieci uchodźców z Ukrainy:

Przedszkole przyjmuje dzieci uchodźców z Ukrainy. O wolne miejsca proszę pytać pod numerem telefonu 602 739 342.
Karta zgłoszenia do pobrania.

Дитячий садок приймає дітей біженців з України. Для отримання вільних місць телефонуйте за номером 602 739 342. Форма заявки для скачування.