ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

OFERTA EDUKACYJNA 

Maj

Poznajemy kolory:

blue, red, green, yellow, orange, brown

pink, white, black (grupa 3)

 

Wierszyk "Trafic lights" - obie grupy

I ride my little bike, when I see a green light.

When red is at the top, I know I must stop.

 

Piosenka (Grupa 3, Grupa 2 - słucha i pokazuje kolory)

In the ***red, red, town was a ***red, red house.

In the ***red, red, house was a ***red, red bed.

In the ***red, red, bed was a ***red, red, cat.

And that is that.

 

*** Piosenkę śpiewamy wiele razy zmieniając kolory na: yellow, orange, brown, green

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

W czasie codziennych zajęć odbywają się zajęcia dydaktyczne i inspirowane przez nauczycielki oraz zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym i integracyjnym, w zależności od potrzeb wychowanków. Przedszkole zapewnia również zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia dydaktyczne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry. 

Pracę z dziećmi prowadzimy różnorodnymi metodami, np.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu

Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Klanzy, Metoda R. Labana,

Metoda C. Orffa, Metoda Opowieści Ruchowej J.C. Thulina.

 

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE W RAMACH CZESNEGO:                            

 

GRUPA ŻŁOBKOWA      

- Język angielski        codziennie                

- Rytmika                   poniedziałki godz. 9:00

- Sensoplastyka        

- Gimnastyka

GRUPA 1      

- Język angielski        wtorki: godz. 9:00              

- Rytmika                   poniedziałki: godz. 9:30

- Sensoplastyka        piątki: godz: 9:30

- Gimnastyka

 

GRUPA 2      

- Język angielski        środy: godz. 10:00; piątki: 10:15        

- Rytmika                   czwartki: godz. 9:15

- Sensoplastyka        środa: godz: 10:00

- Gimnastyka

 

GRUPA 3      

- Język angielski      środy: godz. 10:00; piątki: 9:15        

- Rytmika                   codziennie

- Sensoplastyka        środa: godz: 10:00

- Gimnastyka

 

- Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci

- Różnorodne programy edukacyjne

- Bajkoterapia i Muzykoterapia

- Zajęcia z religii