ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

OFERTA EDUKACYJNA 

Styczeń

Słownictwo:

Family

A Family, a Mummy, a Daddy,

A Baby, a Brother, a Sistser,

A Grandma, a  Grandpa, Pets

A Cat, a dog

 

Zwrot:

I have….

 

Wierszyk “My Familly”

Mummy, mummy - I love my mummy.

Daddy, daddy - I love my daddy,

Grandma, grandma - I love my grandma.

Grandpa, grandpa - I love my grandpa.

Sister, sister - I love my sister.

Brother, brother - I love my brother.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

ROK SZKOLNY 2015/2016

JĘZYK ANGIELSKI

 

Pracę z dziećmi prowadzimy różnorodnymi metodami, np.

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metoda Ruchu

Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Klanzy, Metoda R. Labana,

Metoda C. Orffa, Metoda Opowieści Ruchowej J.C. Thulina.

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE W RAMACH CZESNEGO:

                                 

GR ŻŁOBKOWA      

- Język angielski        codziennie                

- Rytmika                   poniedziałki godz. 9:00

- Sensoplastyka        

- Gimnastyka

 

GR 1      

- Język angielski        wtorki: godz. 9:00              

- Rytmika                   poniedziałki: godz. 9:30

- Sensoplastyka        piątki: godz: 9:30

- Gimnastyka

 

GR 2      

- Język angielski        poniedziałkii: godz. 10:00; czwartk: 10:15        

- Rytmika                   czwartki: godz. 9:15

- Sensoplastyka        środa: godz: 10:00

- Gimnastyka

 

GR 2      

- Język angielski        poniedziałkii: godz. 10:00; czwartk: 10:15        

- Rytmika                   czwartki: godz. 9:15

- Sensoplastyka        środa: godz: 10:00

- Gimnastyka

 

- Gry i zabawy stymulujące rozwój dzieci

- Różnorodne programy edukacyjne

- Bajkoterapia i Muzykoterapia

- Zajęcia z religii

- Zabawa w teatr

 

 

WYCIECZKI I ATRKCJE:

 

- Spotkania teatralne - przedstawienia wystawiane przez  zawodowych aktorów.

- Spotkania z ciekawymi ludżmi - Strażak, Policjant, Dentysta itd.

- Ciekawe wycieczki - Zoo, Akwarium, Łeba Park Dinozaurów, Fokarium na Helu, Rejs Statkiem itp.

- Spotkania rodzinne - Wigilia przedszkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki.

- Karnawałowy bal przebierańców, Dzień Dziecka.

 

ZAJĘCIA DODATKOWO PŁATNE:

- Zajęcia taneczne

- Profilaktyka logopedyczna

- Karate

W czasie codziennych zajęć odbywają się zajęcia dydaktyczne i inspirowane przez nauczycielki oraz zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym i integracyjnym, w zależności od potrzeb wychowanków. Przedszkole zapewnia również zajęcia dodatkowe.

 

Zajęcia dydaktyczne realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, pod okiem wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry.