ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

KADRA PRZEDSZKOLA

Kadra pedagogiczna to młode, wykształcone, kreatywne i wrażliwe osoby, z wysoką kulturą osobistą. Panie nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni, posiadają tytuł magistra pedagogiki. Ponadto ukończyły studia podyplomowe oraz biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych, a także w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

 

Najważniejsze jednak jest to, że kochają pracę z dziećmi i posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu. Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, umiejętność współdziałania z dzieckiem, motywacja i zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

 

Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.

 

 

Dyrektorem przedszkola jest Bożena Osiecka - wykształcenie ekonomiczne oraz pedagogiczne ze specjalnością „Nauczanie początkowe”.

 

Anna Pudlik – nauczyciel mianowany – ukończyła Akademię Muzyczną, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: edukacja przedszkolna oraz edukacja wczesnoszkolna-zintegrowana.

 

Beata Szwichtenberg - nauczyciel mianowany – ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz pedagogikę wczesnoszkolną w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Koszalinie, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Beata Reszka – nauczyciel kontraktowy – ukończyła resocjalizację oraz pedagogikę przedszkolną i zintegrowaną w Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Karolina Steinke - nauczyciel stażysta - studetka II roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, ukończyła Wyższą Szkołę Bankową na kierunku: Fizjoterapia; prowadzi zajęcia dla najmłodszych z j. angielskiego.

 

Eliza Tamioła - nauczyciel stażysta -

 

Sebastian Dubert – nauczyciel kontraktowy – Nauczyciel Katechezy; ukończył Uniwersytet Kardynała Wyszyńskeigo w Warszawie – kierunek: pedagogiczno-teologiczny, specjalność: katechetyka; ma wykształcenie wyższe magisterskie.

 

Iwona Chustak  - nauczyciel kontraktowy - obecnie na urlopie macierzyńskim