ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

DOKUMENTY

REKRUTACYJNE

CENNIK

2018/2019

CENNIK

2017/2018

Rekrutacja do Przedszkola i żłobka Smoczek na rok szkolny 2018/2019

od 4 kwietnia do 4 maja 2018 roku. 

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

 

W celu zapisania dziecka do placówki należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka. Po dostaniu się dziecka do placówki podpisana zostanie umowa.

 

Oplata wpisowa w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 14 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt podręczników, pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

 

Miesięczne opłaty na rok szkolny 2018/2019.

 

Grupa przedszkolna - 350 zł.

dla dzieci od 2,5 do 6 lat,

Cena obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia dodatkowe z rytmiki, sensoplastyki, języka angielskiego. Dodatkowo w grupie 3 Religii.

 

Grupa żłobkowa - 600 zł.

dla dzieci od 1 roku do 2,5 lat.

W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona i wynosi 350 zł.

 

Cena obejmuje pobyt dziecka w żłobku w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.

 

Wyżywienie -10 zł. dziennie - śniadanie, obiad: drugie danie i zupa oraz podwieczorek.

 

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 2 dni robocze stawka żywieniowa odliczana jest za każdy dzień nieobecności.

 

W przypadku gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej, opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20%, 30%. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

Opłata wpisowa - jednorazowa - 200 zł

(nie obowiązuje dla dzieci, które kontynuują naukę w przedszkolu).

Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

Abonament miesięczny:

PRZEDSZKOLE: 250 zł

opłata stała dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, obowiązuje od  następnego miesiąca po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

KLUB DZIECIĘCY: 500 zł

dla dzieci od 1 do 2,5 lat

Wyżywienie: dziennie 11,5 zł, w tym:

pierwsze śniadanie, drugie śniadanie,

obiad - zupa i drugie danie,  podwieczorek.

Opłata na pomoce dydaktyczne 50 zł/mc

 

Opłaty miesięczne za zajęcia dodatkowe:

1. język angielski - 2 x w tygodniu - 20 zł

2. zajęcia plastyczne - 1 x w tygodniu - 5 zł za zajęcie

3. taniec towarzyski - 1 x w tygodniu - 30 zł

4. karate - 1 x w tygodniu - 30 zł

5. logopeda, psycholog (Wczesne Wspomaganie Rozwoju) - BEZPŁATNIE

6. religia,  rytmika i pozostałe zajęcia dodatkowe - BEZPŁATNIE.

 

Opłaty należy uiszczać do 15-go bieżącego miesiąca w biurze dyrektora lub na konto

KLUBU DZIECIĘCEGO:

Bank Pekao SA, Jelenia Góra, nr rachunku:

81 1240 1301 1111 0010 6284 4643

PRZEDSZKOLA:

Bank Pekao SA V oddział Gdańsk, nr rachunku:

46 1240 2920 1111 0000 4499 6839

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA