ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

DOKUMENTY

REKRUTACYJNE

CENNIK 2019/2020

W celu zapisania dziecka do placówki należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka oraz podpisać umowę z dyrekcją przedszkola.

 

Oplata wpisowa/ kontynuacyjna w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 7 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt podręczników, pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy. Od umowy obiwiązuje miesięczny okres wypowiedzenia naliczany od ostatniego dnia miesiąca złożenia wypowiedzenia.

 

 

Miesięczne opłaty na rok szkolny 2019/2020.

 

                                                                KLUB DZIECIĘCY                PRZEDSZKOLE     ZERÓWKA (rocznik 2013)

 

½ dnia (do godz. 12:00)                         600 zł                                   300 zł                      1 zł

Do godz. 13:00                                         650 zł                                   350 zł                    350 zł

Do godz. 14:00                                         700 zł                                   400 zł                    400 zł

Do godz. 15:00 i później                         800 zł                                   450 zł                    450 zł

WYŻYWIENIE:  10 zł/ osobodzień - miesięczna kwota wyżywienia stanowi iloczyn stawki dziennej oraz dni roboczych w danym miesiącu

 

Opłaty należy uiszczać do 15-go bieżącego miesiąca na konto:

KLUB DZIECIĘCY:                                                                              PRZEDSZKOLE:

Bank Pekao SA, Jelenia Góra, nr rachunku:                            Bank Pekao SA V oddział Gdańsk, nr rachunku:

81 1240 1301 1111 0010 6284 4643                                  46 1240 2920 1111 0000 4499 6839

 

 

 

 

W przypadku, gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20% na drugie dziecko i 30% kolejne dziecko.

Upust stosuje się od najniższego czesnego.

 

 

Czesne obejmuje pobyt dziecka w Przedszkolu w godzinach wg pakietu oraz zajęcia dodatkowe – j. angielski, sensoplastyka, rytmika, religia, teatrzyki, warsztaty tematyczne. 

Zajęcia dodatkowe (karate, piłka nożna, taniec, balet, zumba, zajęcia chemiczne, warsztaty LEGO) oraz wycieczki dodatkowe zainicjowane przez rodziców są doliczone do rachunku.

 

Mieszkańcy Gminy Żukowo mogą ubiegać się o bon opiekuńczy w wysokości 120 zł/miesięcznie dla dzieci żłobkowych. W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona i wynosi 450 zł

(bez możliwości ubiegania się o bon opiekuńczy)