ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

DOKUMENTY

REKRUTACYJNE

CENNIK

KLUB DZIECIĘCY

CENNIK

PRZEDSZKOLE

Oplata wpisowa w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 14 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

 

Miesięczne opłaty:

 

Opłata stała - 600 zł.

dla dzieci od 1 roku do 2,5 lat.

W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona i wynosi 350 zł.

 

Cena obejmuje pobyt dziecka w żłobku w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.

 

Wyżywienie -10 zł. dziennie - śniadanie, obiad: drugie danie i zupa oraz podwieczorek.

 

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 2 dni robocze stawka żywieniowa odliczana jest za każdy dzień nieobecności.

 

W przypadku gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej, opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20%, 30%. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

 

Opłaty należy uiszczać do 15-go bieżącego miesiąca na konto:

Bank Pekao SA, Jelenia Góra, nr rachunku:

81 1240 1301 1111 0010 6284 4643

Oplata wpisowa w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 14 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt podręczników oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

Miesięczne opłaty:

 

Opłata stała - 350 zł.

dla dzieci od 2,5 do 6 lat,

 

Cena obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia dodatkowe z rytmiki, sensoplastyki, języka angielskiego. Dodatkowo w grupie "3"  odbywają się zajęcia z Religii.

 

Zajęcia dodatkowo płatne:

- karate - 30 zł/ miesiąc

- tańce - 30 zł/ miesiąc

- logopedia - 20 zł/ zajęcie

 

 

Wyżywienie -10 zł. dziennie - śniadanie, obiad: drugie danie i zupa oraz podwieczorek.

 

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 2 dni robocze stawka żywieniowa odliczana jest za każdy dzień nieobecności.

 

W przypadku gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej, opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20%, 30%. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

 

 

Opłaty należy uiszczać do 15-go bieżącego miesiąca na konto :

Bank Pekao SA V oddział Gdańsk, nr rachunku:

46 1240 2920 1111 0000 4499 6839