ul. Wiejska 20A, 80-209 Chwaszczyno

Tel.: 602 739 342 i 58 522 72 41    

Przedszkole i żłobek Smoczek Chwaszczyno © 2015

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

Z PRZEDSZKOLA

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci uczęszczajacych do przedszkola i żłobka na spotkanie informacyjne:

 

SPOTKANIE 1. Poniedziałek 17.09 o godz. 17.00 - GRUPY: Żłobkowa, Grupa 1, Grupa 2

 

SPOTKANIE 2.: Wtorek 18.09 o  godz. 17.00 - Grupa 3 (Starszaki)

 

 

 

 

 

Rekrutacja do Przedszkola i żłobka Smoczek na rok szkolny 2018/2019

od 4 kwietnia do 4 maja 2018 roku.

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.

 

W celu zapisania dziecka do placówki należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka. Po dostaniu się dziecka do placówki podpisana zostanie umowa.

 

Oplata wpisowa/ kontynuacyjna w wysokości 250 zł. płatna jednorazowo w terminie 14 dni od podpisania umowy. Opłata ta zawiera koszt podręczników, pomocy dydaktycznych oraz ubezpieczenia NNW na cały rok szkolny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy.

 

Miesięczne opłaty na rok szkolny 2018/2019.

 

Grupa przedszkolna - 350 zł.

dla dzieci od 2,5 do 6 lat,

Cena obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia dodatkowe z rytmiki, sensoplastyki, języka angielskiego. Dodatkowo w grupie 3 Religii.

 

Grupa żłobkowa - 600 zł.

dla dzieci od 1 roku do 2,5 lat.

W miesiącu następnym po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat, opłata zostaje pomniejszona i wynosi 350 zł.

 

Cena obejmuje pobyt dziecka w żłobku w godzinach 6.30 - 17.00. oraz zajęcia z rytmiki i języka angielskiego.

 

Wyżywienie -10 zł. dziennie - śniadanie, obiad: drugie danie i zupa oraz podwieczorek.

 

W przypadku nieobecności dziecka dłuższej niż 2 dni robocze stawka żywieniowa odliczana jest za każdy dzień nieobecności.

 

W przypadku gdy do placówki uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny wielodzietnej, opłata za czesne kolejnego dziecka ulega obniżeniu o 20%, 30%. Upust stosuje się od najniższego czesnego.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) listy dzieci przyjętych do przedszkola i klubu dziecięcego będą dostępne do 24.05.2018. Od 25.05.2018 informacje nt. przyjęcia dziecka do przedszkola/ klubu dziecięcego będą dostępne wyłącznie w przedszkolu/ klubie po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje nt. przetwarzanych danych osobowych i celu ich przetwarzania, administratora danych oraz wyrażonych zgód są dostępne u dyrekcji i nauczycielek Przedszkola i Klubu Dziecięcego.

Kalendarz uroczystości przedszkolnych  

 

KWIECIEŃ 2018

 

06.04 - Światowy Dzień Zdrowia - poznajemy zawody: LEKARZ

11.04 . godz. 9.00 - przedstawienie teatralne pt. "Chłopiec z drewna"

20.04 - Dzień Ziemi

25.04 - Dzień Bibliotekarza, wyjście do biblioteki w Chwaszczynie

27.04 - Dzień koloru żółtego.